hakkımızda

Biz kimiz?

Bankacılık ve Çağrı Merkezi deneyimlerinin bir araya gelmesiyle Kasım 2012' de müşteri iletişim merkezi olarak kurulan Erişim Müşteri Hizmetleri, ana ortağı İŞMER'in de içinde bulunduğu bir T. İş Bankası kuruluşudur.

Erişim Müşteri Hizmetleri, iş ortaklarının çözümlerine ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini güvenilir, kalıcı ve yenilikçi bir işbirliğiyle karşılamak ve en yüksek katma değeri almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Müşterileri için yarattığı değeri sürekli artırarak, gereksinimler doğrultusunda özel çözümler üretir.

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

En iyi müşteri ve çalışan deneyimini yaşatan, çözüm odaklı bir Müşteri İletişim Merkezi olmak.

Misyonumuz

Müşterilerimizle bilgiye ve güvene dayalı çözüm odaklı, sıcak ve samimi bir iletişim ortamı yaratmak.

Değerlerimiz

Dürüstlük

Faaliyetlerimizi yerine getirirken müşterilerimiz, çalışanlarımız, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerler olup birlikte iş yapılan tüm taraflardan da aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.

Yasallık

Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürürüz.

İnsan Hakları ve Tarafsızlık

Erişim bünyesinde hiçbir hal ve koşulda kişilerin cinsiyetine, etnik kökenine, ırkına, rengine, milliyetine, dinine, ekonomik durumuna, siyasi düşüncesine, dinine ve diğer inanışlarına ilişkin olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum, işe alımlarda ve terfilerde, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir. Faaliyette bulunduğumuz her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve destekleriz.

Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi veririz, hizmetlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getiririz.

Müşteri Sırrı

Müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutar, özenle saklarız. Bu bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamayız.

Hizmet Kalitesi

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini nitelikli hizmetle karşılamaya, teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösteririz.

Müşteri Şikayetleri

Müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikayetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırız.. Yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarımızı bilgilendiririz.

Çalışma Ortamı

Erişim, tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar.

Güvenlik

Hizmet ortamlarımızın her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına ilişkin önlemlerin yanı sıra, müşterilere sunulan hizmetlerde teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini de sağlarız.

İşe Alma ve Kariyer Gelişimi

Çalışanlarımız arasında ayırım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen gösteririz. İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönetme ilkesinden hareketle, çalışanlarımızın çağın ve mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanakları sağlarız. Çalışanlarının mesleki yükselmelerinde; bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar, etik değerlerimize bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de dikkate alırız.

Gizlilik

Çalışanlarımızdan, Erişim'e ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular, satış, satın alma fiyatları, adetleri, pazar payı, ürünlere ait teknik bilgiler, ücret bilgileri, fotoğraflar vb. teknik yazılar, doküman gibi gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması ve Yönetim'in izni haricinde 3.kişilerle paylaşmaması beklenir. Çalışanlarımız bu bilgileri sadece yetkileri dahilinde ve Erişim yararına kullanabilirler.

Hizmet Noktalarımız

ESKİŞEHİR

Sümer Mah. Kar Sok
No: 19 Odunpazarı-ESKİŞEHİR

Tel: 312 258 16 87

İSTANBUL

Değirmenyolu Cad. No:6
34752 İçerenköy/Ataşehir – İSTANBUL

Tel: 216 655 57 57
Faks: 216 577 78 49

ANKARA

Söğütözü, Kızılırmak Mah., Anadolu Bulv. 11. Sk. No: 16/A
06510 Çankaya/Ankara

Basın Bültenlerimiz

20.10.2015
İşbank Bülten
Erişim Müşteri Hizmetleri’ne en iyi müşteri temsilcisi ödülü
30.06.2014
Erişim Müşteri Hizmetleri
Çamur Futbolunda Dünya İkincisi Olduk!
12.05.2014
Erişim Müşteri Hizmetleri
Çamur Futbolu Türkiye Şampiyonu: Erişim FC
02.05.2014
Erişim Müşteri Hizmetleri
Eskişehir'e Erişim

Basında Biz

14.10.2015
Hürriyet
Çağrı Merkezi sektörü büyüyor...
05.05.2014
2 Eylül
Erişim Eskişehir'de Açıldı
03.05.2014
ESKİŞEHİR ANADOLU GAZETESİ
200 gence yeni iş imkanı doğuyor
02.05.2014
ANADOLU AJANSI
Hakan Aran Açıklama Yaptı
02.05.2014
Eskişehir'in Sesi
Eskişehir'de Büyüyorlar
01.05.2014
Beyaz Gazete
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aran Açıklaması
01.05.2014
2 Eylül
Eskişehir'e Erişim Geliyor!

Kilometre Taşları

 • 2012 - Şirketimiz 5 Kasımda İçerenköy’de kuruldu.
 • 2013 - Eskişehir Hizmet Noktamız açıldı.
 • 2013 - Kadromuz 200 kişiye ulaştı.
 • 2014 - İçerenköy’de 2. hizmet noktamız açıldı.
 • 2014 - Kadromuz 600 kişiye ulaştı.
 • 2015 - En İyi Müşteri Temsilcisi Ödülünü çalışma arkadaşımız Çağla Çetinsoy kazandı / 2015 Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri

Projelerimiz

INBOUND / GELEN ARAMALAR

 • Banka Gelen Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Pos Destek Gelen Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Gelen Aramalar / ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK

OUTBOUND / DIŞ ARAMALAR

 • Hızlı Kart Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • MIYU Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Bireysel Emeklilik Satış Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Kart Dağıtım Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Kampanya Aramaları / TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • Kampanya Aramaları / İŞNET

ErişimETİK

Bu bildirinin amacı; Erişim’de iş etiği kültürünü yerleştirmek, çalışanlarımızın görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde belirlenen kurallara uyulmasını sağlamaktır.

Sorumluluklarımız

Yasalara, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi/iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasalara Karşı Sorumluluklarımız

 • Tüm yasal düzenlemelere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürürüz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap verecek şekilde çalışırız.
 • Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
 • Müşterilerimizi, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin sağlayacağı fayda ve doğuracağı riskler konusunda bilgilendiririz.
 • Aynı hizmeti alan müşterilere tarafsız ve adil hizmet sunarız.
 • Müşteri sırlarını özenle korur, bu bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamayız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlarız.
 • Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlarız.
 • Çalışanlarımıza dürüst ve adil bir şekilde yaklaşarak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme yetilerini esas alır; dil, din, ırk, mezhep, siyasi düşünce, yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmayız.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirir, sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri alır, eğitim imkanları ile iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri alırız.
 • Çalışanlarımızın, en önemli kaynağımız olduğuna inanır, bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, şirket içi ve dışı eğitim imkanları ile sürekli gelişimlerini sağlarız.
 • İşyerlerimizde zorla çalıştırma yönünde hareket edilmez, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeye özen gösteririz.
 • Önceki işverenine ait gizli bilgileri temin etmek beklentisiyle hiçbir kişiye iş teklifinde bulunmayız.
 • İş yapan herkes cinsel veya başka tiplerde taciz olarak algılanabilecek olan sözel veya fiziksel davranışlardan kaçınır.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Ekolojik Dengeye Karşı Sorumluluklarımız

 • Tüm faaliyetlerimizde kârlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında hareket ederiz,
 • Sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösteririz.
 • Enerjiyi verimli kullanmaya, faaliyetlerimizin çevre üzerinde ki olumsuz etkilerini azaltmaya gayret ederiz.

Rakiplerimize ve Sektöre Karşı Sorumluluklarımız

Sektör şirketleriyle etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Çalışanlarımızın Erişim’e Karşı Sorumlulukları

Çalışanların Erişim’e karşı sorumluluğu her şeyden önce sadakat bilincine erişmiş olmaları ile başlar. Çalışanlarımız ister yazılı ister sözlü olarak bildirilmiş olsun, işi layıkıyla yerine getirmek ve potansiyelini geliştirmek için sürekli olarak gayret gösterirler.

Çalışanlarımız,

 • ERİŞİM’in imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır,
 • Giyim ve dış görünüşleriyle, davranışlarıyla kurumsal olarak benimsenen uygulamaların dışına çıkmaz ve mesai dışındaki zamanlarda da Erişim’i temsil ettiklerinin bilincinde olarak davranışlarına dikkat eder.
 • Hizmetlerini, Erişim politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özveriyi gösterir. Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlardan kaçınır.
 • Erişim’e ait marka, itibar, entelektüel sermaye, ticari sırlar, iş ile ilgili bilgiler gibi varlıkları korumak için gereken her türlü tedbiri alır.
 • Erişim’in değer ve varlıklarına zarar vereceğine inandığı, etik kurallara uymayan, çevreye ve toplum sağlığına uygun davranmayanlar ile çalışmamaya özen gösterir.
 • Çalışma saatleri haricinde bile olsa, hizmet sözleşmesi ile Erişim’e karşı üstlendiği görev dışında hiçbir resmi veya özel kuruluş ya da teşebbüste görev kabul edemez. Erişim’in onayı olmadan hiç bir özel ve resmi kuruluşta görev almamak ile yükümlüdürler. İşlerini etkilemediği sürece Sivil Toplum Kuruluşlarında ve kar amacı gütmeyen hayır organizasyonlarında çalışabilirler.
 • Erişim’in tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınır, Erişim’in sağladığı imkânları özel işler için kullanmazlar.
 • Görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği sağlayarak; ast, üst ve yatay iş arkadaşlarıyla kuracakları tüm iletişimi, takım ruhunu benimsemiş, yapıcı, geliştirici bir söyleme ve bu söylemi destekleyen davranışlara dayandırırlar.